3
Q:

If , then the value of is:

A) 1.49985 B) 14.9985
C) 149.985 D) 1499.85

Answer:   B) 14.9985

Explanation:

Given exp =

               =

               =

               = 13.5+1.35+0.135+0.0135=14.9985

Q:

A) 3/4 B) 4/3
C) 3/5 D) 5/3
 
Answer & Explanation Answer: B) 4/3

Explanation:

Report Error

View Answer Workspace Report Error Discuss

3 508
Q:

A) 3sqrt{3} B) 8sqrt{3}
C) 14 D) 14+8sqrt{3}
 
Answer & Explanation Answer: C) 14

Explanation:

Report Error

View Answer Workspace Report Error Discuss

22 656
Q:

A) 3 B) 3sqrt{2}
C) 6 D) None of these
 
Answer & Explanation Answer: D) None of these

Explanation:

 

Report Error

View Answer Workspace Report Error Discuss

8 627
Q:

A) a=-11,b=-6 B) a=-11,b=6
C) a=11,b=-6 D) a=11,b=6
 
Answer & Explanation Answer: C) a=11,b=-6

Explanation:

Report Error

View Answer Workspace Report Error Discuss

4 449
Q:

A) sqtr{3}-sqrt{2} B) sqtr{3}+sqrt{2}
C) 5sqrt{3} D) 1
 
Answer & Explanation Answer: C) 5sqrt{3}

Explanation:

                       

                       

                                

                                       

Report Error

View Answer Workspace Report Error Discuss

1 420